Vua của câu cá trực tuyến 3d: Yingkang Life (3013 SZ: đề xuất để kiếm 100='cổ phần của Sannuo Medical

Vị vua của công việc đánh cá online 3d:

Phốc vàng vàngÂm thanh Life (3013 SZ) thông báo rằng,Công ty và công ty con sở hữu toàn phần, Haiyigkang đã thu thập thiệt mạng về cổ phần của Shenzhen Sannuo Medical thiê Thiết Quyển C., Ltd. ("Sannuo Medical") qua các cuộc điều trị trực tiếp và gián tiếp. Tổng số lượng của vòng giao dịch này là 300 triệu yuan, và cơ chế điều chỉnh giá trị giao dịch được đặt theo mức lợi nhuận lưới thật sự của Sinocare từ 223 tới 2025,Được.Chưa đạt được mức tổng thể của giao dịch được kiểm tra trên hàng 345 triệu yuan.Sau khi giao dịch này hoàn thành, Sannuo Medical s ẽ trở thành một công ty chi nhánh thuộc toàn quyền sở hữu của công ty và được đóng trong báo cáo hợp lệ của công ty.

Chiến lược của lĩnh vực thiết bị y tế của công ty là phát triển tới một kết thúc "cao" và tạo ra một thương hiệu môi trường sinh học hàng đầu về công nghệ trị ung thư. Hiện tại, các sản phẩm chuỗi dao Gamma của công ty thuộc về các thiết bị điều trị khối u, các thiết bị điều trị loại sóng ngắn siêu thể thuộc về các thiết bị phục hồi các khối u, và cỗ máy X-quang ngực điện tử, sản phẩm chính của Sannuo Medical, thuộc về các thiết bị chẩn đoán khối u.

Lần nàyHợp đồng với chiến lược phát triển của công ty, bổ sung thêm các phân loại s ản phẩm của công ty trong lĩnh vực thiết bị y khoa, nâng cao thiết kế sản phẩm của công ty để mở rộng rộng độ rộng, sâu và chiều cao, và nhận thức được to àn bộ các sản phẩm phòng vệ sinh sinh sinh sinh sinh sinh có khối u, có lợi cho việc tăng cường khả năng phục vụ của công ty trong toàn bộ chuỗi chuẩn đoán và chữa trị bằng u.

Nhãn mác:

Sản phẩm liên quan

Không có đề xuất liên quan

Trở lại đầu trang