Hậu đỏ (002993. SZ) đã được nhận diện như một công ty nhỏ khổng lồ chuyên về kỹ thuật mới đặc biệt

Hậu đỏ. Đường dẫn phân hủy.

Nguồn: Tập hợp mạng tài chính

Hậu

Thực hiện bản tin APP Tài Chính, Công nghệ Aohai (0029993.SZ) đã tuyên bố rằng công ty đã được xác nhận là nhóm thứ tư của những "tiểu công ty nhỏ" chuyên nghiệp và mới.

Nhãn mác:

Sản phẩm liên quan

Không có đề xuất liên quan

Trở lại đầu trang