Câu cá câu lạc bộ đổi lại phần thưởng: "Cảnh báo gale" Vào tháng chín-27 County Meteoluân logical Station ra một cảnh báo màu xanh "cấp độ IV/

Phần thưởng câu cá:

Ở 12:46 vào tháng Chín 27, 2022 County Meteological Station ra một tín hiệu cảnh báo xanh rồ:

Được đánh giá là hạt Kedong sẽ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh trong vòng một 24h tới, với một sức gió trung bình của 5-6 hoặc gió mạnh của 7-8. Những đơn vị liên quan phải chú ý tới việc phòng ngừa.

(Nguồn thông tin: Trung tâm xuất bản cảnh báo sớm)

Bộ đàm

Nhãn mác:

Sản phẩm liên quan

Không có đề xuất liên quan

Trở lại đầu trang