Công ty có thể trả lời các câu hỏi như sau:

Nguồn lương 247 cho câu cá:

Vào tháng Chín 22, Thụy Sĩ Thông minh (688915) đã trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư về nền tảng quan hệ với nhà đầu tư.

Công

Nhà:Xin chào, tôi muốn hỏi sơ đồ tương lai của xe năng lượng mới là gì?

Bộ trưởng Thụy Sĩ Smart:Các nhà đầu tư thân mến, cảm ơn quý vị đã quan tâm tới công ty. Bây giờ chúng tôi trả lời các câu hỏi: hiện tại, thiết bị nhà máy thông minh của công ty bao gồm các s ản phẩm hệ thống hậu cần thông minh hệ hậu cần, sản xuất khói lửa thông minh và hệ thống thông minh. Việc mở rộng sản xuất thông minh cho sản xuất xanh và sản xuất an ninh là một hướng quan trọng trong việc phát triển sản phẩm của công ty. Trong tương lai, công ty s ẽ tiếp tục theo chiều hướng kinh doanh, tích cực nâng cấp hàng hóa và thiết kế sản phẩm mới, và luôn cải thiện năng lượng chủ yếu của công ty. Cảm ơn vì sự chú ý và hỗ trợ!

Nhà:Xin chào, quy mô kinh doanh xe năng lượng mới đã tăng lên chưa?

Bộ trưởng Thụy Sĩ Smart:Các nhà đầu tư thân mến, cảm ơn quý vị đã quan tâm tới công ty. Bây giờ chúng tôi trả lời các câu hỏi: Quy tắc vận dụng hệ thống thông minh trong các công ty vận tải xe hơi chủ yếu là phân loại vật liệu, vận chuyển và lưu trữ trong quá trình s ản xuất các bộ phận xe hơi; Những chất thải khói lửa và hệ thống thông gió thông minh được sử dụng chủ yếu trong hệ thống khói lửa và thông gió của các nhà máy xe hơi năng lượng mới. Hiện tại, công ty đang tích cực thực hiện chiến lược mở rộng sản phẩm cho các công ty khác, và các doanh nghiệp liên quan vẫn đang trong quá trình phát triển. Cảm ơn vì sự chú ý và hỗ trợ!

Nhà:Xin chào, tôi muốn hỏi về trật tự hệ thống ống xả thông minh của công ty?

Bộ trưởng Thụy Sĩ Smart:Các nhà đầu tư đáng kính, cảm ơn quý vị đã quan tâm tới công ty. Bây giờ chúng tôi trả lời các câu hỏi: Vào cuối tháng Bảy 2022, các mệnh lệnh của công ty đang được thực hiện khoảng 300 triệu yuan, mà các lệnh về ống khói lửa thông minh và hệ thống thông gió đã tiếp tục phát triển. Cảm ơn vì sự chú ý và hỗ trợ!

Nhà:Thân gửi các nhà lãnh đạo công ty, xin vui lòng cho chúng tôi biết liệu công ty của chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng cố định cho việc phát hành cổ phiếu không công cộng từ 2021 đến 2022.

Bộ trưởng Thụy Sĩ Smart:Các nhà đầu tư thân mến, cảm ơn vì đã chú ý tới Công ty. Bây giờ, chúng tôi trả lời các câu hỏi: Từ vụ 2021, Công ty chưa có kế hoạch cung cấp cổ phiếu không công khai. Nếu có kế hoạch tiếp theo nào, Công ty sẽ sớm tiết lộ nó theo yêu cầu, và thông báo của Công ty sẽ chiếm ưu thế. Cảm ơn vì sự chú ý và hỗ trợ!

Dựa theo báo cáo tóm tắt 2022 năm ngoái, thu nhập chính của công ty là 126 triệu yuan, lên 50.9=.); Lần lợi nhuận mà phụ huynh phải chịu được là 7.741 triệu yuan, hạ 39.62=.=.)) năm này qua năm khác; Lần thu nhập lãi không lưới là 2.4745 triệu yuan, giáng 71.85+ từng năm; Trong vòng hai tháng 2022, doanh thu đầu tư duy nhất của công ty là thu thu đầu 942 triệu yuan, trên 39.Thảo nguyên trăm năm, Lần lợi nhuận mà phụ huynh có thể gây dựng trong một khu phố duy nhất là năm. Nguồn lãi không lưới thu được trong một đồng xu là 1.7571 triệu yuan, giáng 76661 Cứ năm này qua năm khác. Đấy là tạo tạo tác cuộc số này. Đấy không phải là tại tài này.

Hàng cổ phiếu không có đánh giá về thể thống trong vòng 90ngày gần đây. Lần đầu tiên tài chính bị rút ra trong vòng ba tháng gần đây là 880700 yuan, và tài chính bị giảm. Bộ thu nhập trực tiếp của việc cung cấp chứng khoán gồm cả hai triệu đô, 936-2, và số dư của việc cung cấp chứng khoán giảm xuống. Theo dữ liệu báo cáo tài chính của năm qua, công cụ phân tích đánh giá chứng khoán Star cho thấy rằng Duệ Cơ Vị trí thông minh (688888915) có một tâm điểm kém về sự cạnh tranh trong ngành kinh tế, độ kinh doanh xuất sắc và tăng trưởng doanh. Có thể có những lo lắng về tài chính ẩn, và những chi tiết tài chính cần phải tập trung bao gồm: kế to án nhận hàng/lợi nhuận đằng sau, kế toán nhận và lãi suất tăng trưởng trong ba năm gần đây, và phát triển sản xuất hàng hóa/kinh doanh. Hệ thống giá trị của cổ phiếu được tính là hai ngôi sao, giá cả phải là một ngôi sao 1.5, và chỉ mục toàn diện là một ngôi sao 1.5. (Chỉ mục là tham chiếu, chỉ số là 0~5 các ngôi sao, và tối đa là 5 ngôi sao)

Công việc chính của Thụy Sĩ Thông minh (688915: nhà cung cấp chuyên nghiệp các hệ thống hậu cần thông minh, tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán các hệ thống phân loại thông minh trong sản xuất công nghiệp.

Những thứ trên này được phân loại bởi SecurityStar dựa theo thông tin công cộng, và không liên quan gì đến vị trí của chúng ta. Những chứng khoán Star tìm đến, nhưng không đảm bảo, độ chính xác, đầy đủ, giá trị và thời gian của tất cả hay một phần của thông tin (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, dữ liệu và đồ thị). Hãy liên lạc với chúng tôi nếu có vấn đề gì. Tài liệu này dành cho việc nhập dữ liệu, và không phải là đề xuất đầu tư cho các bạn.

[Giao dịch giữa giám đốc và thư ký của Trịnh Nhập Nhập]

Đây không phải là đề nghị đầu tư, thị trường chứng khoán rất mạo hiểm và đầu tư phải thận trọng.

Nhãn mác:

Những bài viết liên quan

Không có đề xuất liên quan

Trở lại đầu trang