Internet Vietnam Fish King: Zuckerberg: Meta thực tế Labs sẽ tập trung vào bốn tập đoàn lớn trong tương lai.

Hạng Vương mạng Việt Nam:

Giám đốc điều hành Meta Zuckerberg tin rằng Meta thực tế Labs sẽ tập trung vào bốn bục phát biểu chính trong tương lai: "Horizon và Avatar", "Màn hình đầu VR", "Mặt quay", và "dây đeo mặt thần kinh....

Zuckerburg tin rằng bốn platform lớn này có thể được phát triển song với bộ phận "ứng dụng gia đình" của Meta, gồm cả Instagram, Facebook, WhatisApp và các platform xã hội 2D, tất cả đều là quảng cáo để công ty kiếm tiền.

Zuckerburg nói rằng bốn platform thực tế Labs có thể tồn tại độc lập và tương tác với nhau, có nghĩa là Meta sẽ giảm công trình của mình bên ngoài những khu vực then chốt này.

"Chúng ta sẽ thực sự tập trung vào bốn khu vực này, và có thể ưu tiên các nội dung khác của thực tế Labs," Zuckerberg nói

Michael Abrash, nhà nghiên cứu trưởng của Meta, đã làm rõ rằng trình bày đầu óc AR sẽ được phát triển song với màn trình diễn đầu của VR một thời gian dài.

Nhiệm vụ của Meta phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Bộ chế độ quảng cáo truyền thống bị giới hạn bởi các quy tắc mới của chương trình iTos của Apple. Meta đã nâng cao mức giá đột nhập của Meta Quest 2 từ "299" đến "99.

Hơn nữa, Meta cũng đang đối mặt với Pico, sau khi bắt đầu đợt chụp ảnh 4, nó chắc chắn s ẽ làm suy yếu giá trị của Meta, và thêm nữa, được báo cáo rằng Apple sẽ mở màn đầu đài ARR/VR đầu tiên ở 2023 để tham gia cuộc thi; Mặc dù sức ép của Meta đã tăng mạnh, nhưng nó đã lần đầu tiên cho thấy các tổ chức nghiên cứu của mình ở Washington State. Với sự điều chỉnh tập trung làm việc, Meta muốn tiếp tục phát triển meta-human nhờ tái cấu trúc.

Đáng kể là, so với việc phát hành sản phẩm Meta, Apple, nổi tiếng với bí ẩn của nó, không bao giờ cho phép người tiêu dùng thấy bộ mặt thật của sản phẩm của nó lần đầu tiên. cho đến nay, người tiêu dùng chỉ biết đến sản phẩm tiêu dùng như Apple Watch, Airđậu Pro, và ít được biết về Apple AR/VR.

Nói cách khác, các đường dẫn s ản phẩm của Apple và Meta đã ở trong một khoảng mười năm đồng hồ, mà không giống với sự chú ý liên tục của Apple với AR. Zuckerburg phát hiện thấy sự biến đổi lớn nhất của Meta kể từ khi nó bắt đầu đang được thực hiện.

Nguồn: Tải về

"9313: Nội dung nội dung, xin chỉ ra nguồn in...

Nhãn mác:

Những bài viết liên quan

Không có đề xuất liên quan

Trở lại đầu trang