Trẻ Việt Nam Câu cá online: 62.4 Kkg/mu! Bị Hiến Quang Nông nghiệp C.C., V. đậu nành đã trở thành huân chương vàng của cuộc thi cao cấp tại tỉnh Heilonjiang

Việt Nam Câu cá trực tuyến:

Bài báo này được chuyển đến từ: Science and Technology Daily.

Lý Lý Lý Iyun, phóng viên của Science and Technology Daily, Zhang Kehua, phóng viên, Thiên Bình

Vào tháng Mười Hai, sau cuộc thu hoạch và đo sản xuất thực sự, sản lượng đậu nành của nơi tổ chức biểu tình tại môi trường đua đỗ nành với nguồn sản phẩm cao cấp 85th thuộc Công ty Nông nghiệp Bắc Kinh. Ltd tơ 62

Với sự cho phép của Bộ Công Lý Nông nghiệp, tổ chức "National Sox High Yield Component Expert Production Meament Group", bao gồm năm chuyên gia, bao gồm giáo sư Chang, đến từ đại học nông nghiệp Đông Bắc, tiến hành tại nơi sản xuất và chấp nhận sản xuất tại cơ sở thích cuộc thi đậu sản xuất cao sản lượng đậu nành tại vị trí thi đấu sản lượng cao ở vị trí 10th tại West Dagang Administration area thuộc nhánh Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm kế hoạch, đã chọn một cách ngẫu nhiên hàng trăm ngàn đô từ trường 235 SOY, Giá trị nước là 13.3=, và các chất tạp hóa là 1. sau khi cắt bỏ các tạp hóa, sản lượng đậu nành cho mỗi con là 62.4kg.

Theo như Sự chính mất Yong, người chỉ huy của động cỡ tổng đấy Quý chấp nhận Đội Các Quỷ Ách Đội Các vũ trụ tổng thác Quỷ Ách Đội Các (Đội Đan Mã Động) Các Quỷ Liên Bang (Đội Đang Động Thành Hát Động Đội), Công Đội (Đội Đan Mã Động Động Động Đội Đội), Công (Đội Đội Đội Động Động Đội Đội Đội (Đội), Công Độ Động lực gấp đôi để tăng sản lượng cho từng khu vực một, thúc đẩy tiến hành dự án cải thiện khả năng sản xuất của đậu nành, thúc đẩy một cách công nghệ trồng trọt ổn định cùng với các loại tốt, phương pháp tốt và cơ hội tốt, và khai thác hoàn to àn khả năng của đậu nành và các loại cây khác để tăng sản xuất.

Theo dự đoán thì vào giữa tháng Mười, Beidakoang nông nghiệp co., Lt sẽ thu hoạch tất cả hạt đậu nành.

Độ khẩn:Hình ảnh của Thiên Bình

Tổng biên tập Lý Minh

Nhãn mác:

Những bài viết liên quan

Không có đề xuất liên quan

Trở lại đầu trang